• Home
 • 말씀과 찬양
 • 행사

행사

 • 20161105_2016 유스비전_PK댄스
 • Date 2016.11.05 mp3
 • 2016 하반기 장학금수여식
 • Date 2016.09.01 mp3
 • 2016 찬양축제 1부 : 개별영상은 교회자료실에,캠코더영상도 올릴 예정입니다
 • Date 2016.08.31 mp3
 • 2016 찬양축제 2부
 • Date 2016.08.31 mp3
 • 20160828_이정규 목사님 가족 고별인사 및 담임목사님 축복기도
 • Date 2016.08.28 mp3
 • 20160717_주일4부예배_교육부헌신예배
 • Date 2016.07.18 mp3
 • 20160717_일대일 제자양육 제6기 동반자 수료식
 • Date 2016.07.17 mp3
 • 2016 말씀축제
 • Date 2016.05.31 mp3
 • 20160515_학습및 입교식 / 성찬예식
 • Date 2016.05.15 mp3
 • 20160511_수요2부예배_세례식
 • Date 2016.05.11 mp3
 • 20160501 유아세례식
 • Date 2016.05.01 mp3
 • 온가족예배
 • Date 2016.04.25 mp3