• Home
 • 말씀과 찬양
 • 행사

행사

 • 20101231_송구영신예배
 • Date 2011.01.01
 • 성탄축하예배(10.12.25)
 • Date 2010.12.26
 • 성탄축하의 밤(10.12.24)
 • Date 2010.12.26
 • 성탄축하 봉헌연주(10.12.25)_최숙경 집사
 • Date 2010.12.26
 • 20101226_교육부서 수료(임명,파송)예배
 • Date 2010.12.26
 • 제6회 추수감사 찬양 합창제(10.11.21)
 • Date 2010.11.21
 • 20101031_오후예배(이런교회되게하소서_이상훈목사)
 • Date 2010.10.31
 • 20100926_오후예배(큰성읍앞에선전도자_김선일 목사)
 • Date 2010.10.03
 • 제24회 복음송경연대회(20100829)
 • Date 2010.08.29